معنی و ترجمه کلمه grass thatch به فارسی grass thatch یعنی چه

grass thatch


سقف گاليپوش( گيلان)
معمارى : سقف گاليپوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها