معنی و ترجمه کلمه grass tree به فارسی grass tree یعنی چه

grass tree


(گ.ش ).نوعى زنبق استراليايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها