معنی و ترجمه کلمه grass widow به فارسی grass widow یعنی چه

grass widow


زنى که بچه حرامزاده دارد،زن خراب ،فاحشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها