معنی و ترجمه کلمه grass به فارسی grass یعنی چه

grass


سبزه ،مارى جوانا،با علف پوشاندن ،چمن زار کردن ،چراندن ،چريدن ،علف خوردن
ورزش : زمين چمن ،چمن مسير اسبدوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها