معنی و ترجمه کلمه grasshopper beam به فارسی grasshopper beam یعنی چه

grasshopper beam


تيرى که يک سران درماشين لولايى پيوسته است وازاين جهت مانندملخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها