معنی و ترجمه کلمه grate به فارسی grate یعنی چه

grate


ميله هاى اهنى ،بخارى پنجره اى ،بخارى تو ديوارى ،ميله هاى اهخنى ،(م.م ).قفس اهنى ،زندان ،صداى تصادم(نيزه و شمشير)،حبس کردن ،باشبکه مجهز کردن ،شبکه دارکردن داراى نرده وپنجره اهنى کردن ،رنده کردن ،(بهم)ساييدن ،(مج ).ازردن ،صداى خشن دراوردن ،بزور ست اندن
علوم مهندسى : زنگ
معمارى : شباک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها