معنی و ترجمه کلمه graticule ticks به فارسی graticule ticks یعنی چه

graticule ticks


علوم نظامى : نقاط تقاطع خطوط شبکه بندى نصف النهارات و مدارات روى نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها