معنی و ترجمه کلمه graticule به فارسی graticule یعنی چه

graticule


شبکه نصف النهارات و مدارات ،شطرنجى کردن ،چهار خانه کردن ،شطرنجى
علوم نظامى : خطوط مشخصه زمين در عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها