معنی و ترجمه کلمه gratitude به فارسی gratitude یعنی چه

gratitude


نمک شناسى ،قدر دانى ،سپاسگزارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها