معنی و ترجمه کلمه gratuitous issue به فارسی gratuitous issue یعنی چه

gratuitous issue


اماد پيشکشى
علوم نظامى : لباس پيشکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها