معنی و ترجمه کلمه gravel asphalt به فارسی gravel asphalt یعنی چه

gravel asphalt


علوم مهندسى : اسفالت شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها