معنی و ترجمه کلمه gravel filter به فارسی gravel filter یعنی چه

gravel filter


عمران : صافى شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها