معنی و ترجمه کلمه gravel pack به فارسی gravel pack یعنی چه

gravel pack


عمران : پوشش شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها