معنی و ترجمه کلمه gravel-stone به فارسی gravel-stone یعنی چه

gravel-stone


ريگ ،سنگريزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها