معنی و ترجمه کلمه gravel به فارسی gravel یعنی چه

gravel


سنگفرش کردن ،ريگ ،ماسه ،سنگ مثانه ،سنگريزه ،شنى ،شن دار،متوقف کردن ،درشن دفن کردن ،شن پاشيدن
علوم مهندسى : نخاله
عمران : شن
معمارى : شن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها