معنی و ترجمه کلمه gravely به فارسی gravely یعنی چه

gravely


موقرانه ،بطور سنگين ،به شدت ،سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها