معنی و ترجمه کلمه graves'disease به فارسی graves'disease یعنی چه

graves'disease


روانشناسى : بيمارى گريوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها