معنی و ترجمه کلمه graveyard به فارسی graveyard یعنی چه

graveyard


مسيرى که کسب امتياز خوب روى ان مشکل است( لولينگ)، )cemetery(قبرستان
ورزش : مسيرى که کسب امتياز خوب روى ان مشکل است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها