معنی و ترجمه کلمه gravitate به فارسی gravitate یعنی چه

gravitate


سنگين کردن ،بوسيله قوه جاذبه حرکت کردن ،(مج ).بطرف جاذبه يامرکز نفوذ متمايل شدن ،متمايل شدن بطرف ،گرويدن
زيست شناسى : گرانيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها