معنی و ترجمه کلمه gravitation به فارسی gravitation یعنی چه

gravitation


نيروى ثقل ،نيروى گرايشى زمين ،سنگينى ،گرانش( از گرانيدن)،گرايش ،کشش ،قوه جاذبه ،تمايل
معمارى : ثقل
شيمى : گرانش
زيست شناسى : جاذبه گرانشى
نجوم : جاذبه ثقلى
ورزش : گرانش
علوم هوايى : جاذبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها