معنی و ترجمه کلمه gravitational force به فارسی gravitational force یعنی چه

gravitational force


معمارى : نيروى جاذبه
شيمى : نيروى گرانشى
زيست شناسى : نيروى گرانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها