معنی و ترجمه کلمه gravitometer به فارسی gravitometer یعنی چه

gravitometer


زيست شناسى : چگالى سنج

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها