معنی و ترجمه کلمه gravity abutment به فارسی gravity abutment یعنی چه

gravity abutment


گرانپايه سنگين
معمارى : گرانپايه وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها