معنی و ترجمه کلمه gravity chronometer به فارسی gravity chronometer یعنی چه

gravity chronometer


روانشناسى : زمان سنج گرانشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها