معنی و ترجمه کلمه gravity dam of triangular section به فارسی gravity dam of triangular section یعنی چه

gravity dam of triangular section


معمارى : سد وزنى با نيمرخ مثلثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها