معنی و ترجمه کلمه gravity drop به فارسی gravity drop یعنی چه

gravity drop


الکترونيک : زنگ احضار وزنى
علوم نظامى : پرتاب بار يا بارريزى از هواپيما با استفاده از نيروى سقوط ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها