معنی و ترجمه کلمه gravity extraction به فارسی gravity extraction یعنی چه

gravity extraction


علوم نظامى : بيرون ريختن يا پرتاب بار از هواپيما با استفاده از سقوط ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها