معنی و ترجمه کلمه gravity lubrication به فارسی gravity lubrication یعنی چه

gravity lubrication


علوم مهندسى : روغنکارى سقوطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها