معنی و ترجمه کلمه gravity meter به فارسی gravity meter یعنی چه

gravity meter


الکترونيک : گرانى سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها