معنی و ترجمه کلمه gravy train به فارسی gravy train یعنی چه

gravy train


منبع درامد بدون زحمت ،منبع در امد نامشروع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها