معنی و ترجمه کلمه gray hen به فارسی gray hen یعنی چه

gray hen


(ج.ش ).باقرقره سياه ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها