معنی و ترجمه کلمه gray matter به فارسی gray matter یعنی چه

gray matter


ماده خاکسترى بافت عصبى ،مغز
روانشناسى : ماده خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها