معنی و ترجمه کلمه gray or mercurial unguent به فارسی gray or mercurial unguent یعنی چه

gray or mercurial unguent


روغن خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها