معنی و ترجمه کلمه gray ramus به فارسی gray ramus یعنی چه

gray ramus


روانشناسى : شاخه خاکسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها