معنی و ترجمه کلمه gray scale به فارسی gray scale یعنی چه

gray scale


اندازه خاکسترى
کامپيوتر : مقياس سايه زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها