معنی و ترجمه کلمه graze sensitive به فارسی graze sensitive یعنی چه

graze sensitive


ماسوره مخصوص تير کمانه
علوم نظامى : ماسوره مخصوص ترکش کمانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها