معنی و ترجمه کلمه grazing point به فارسی grazing point یعنی چه

grazing point


نقطه اى که مسير گلوله به مانع برخورد مى کند
علوم نظامى : نقطه تماس با مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها