معنی و ترجمه کلمه grcen wine به فارسی grcen wine یعنی چه

grcen wine


شراب تازه ،شراب نارس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها