معنی و ترجمه کلمه grease trap به فارسی grease trap یعنی چه

grease trap


علوم مهندسى : بازيابى چربى
معمارى : چربى گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها