معنی و ترجمه کلمه grease به فارسی grease یعنی چه

grease


روغنکارى نمودن چربى ،پيه ،گريس ،روغن اتومبيل ،چربى ،مداهنه ،چاپلوسى ،روغن زدن ،چرب کردن ،رشوه دادن
علوم مهندسى : گريس
معمارى : گريس
علوم نظامى : چرب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها