معنی و ترجمه کلمه greasily به فارسی greasily یعنی چه

greasily


با چربى ،به شکل روغن يا،چربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها