معنی و ترجمه کلمه great circle به فارسی great circle یعنی چه

great circle


دايره عظيمه ،بزرگترين دايره محيط يک کره
علوم هوايى : دايره عظيمه
علوم نظامى : دايره عظيمه سماوى
علوم دريايى : دايره عظيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها