معنی و ترجمه کلمه great depression (1929-1935) به فارسی great depression (1929-1935) یعنی چه

great depression (1929-1935)


رکود بزرگ
بازرگانى : بحران بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها