معنی و ترجمه کلمه great diurnal range به فارسی great diurnal range یعنی چه

great diurnal range


علوم نظامى : حداکثر اختلاف جذر و مد بيست و چهار ساعته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها