معنی و ترجمه کلمه great tropic range به فارسی great tropic range یعنی چه

great tropic range


علوم نظامى : حداکثر اختلاف جذر و مد استوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها