معنی و ترجمه کلمه great white ox eye به فارسی great white ox eye یعنی چه

great white ox eye


گل داودى چمنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها