معنی و ترجمه کلمه great white spot به فارسی great white spot یعنی چه

great white spot


نجوم : لکه سفيد بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها