معنی و ترجمه کلمه greater plantain به فارسی greater plantain یعنی چه

greater plantain


بارهنگ ،تخم سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها