معنی و ترجمه کلمه greatly به فارسی greatly یعنی چه

greatly


به زيادى ،زياد،بطور،بزرگ و عمده ،شرافتمندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها