معنی و ترجمه کلمه greatness به فارسی greatness یعنی چه

greatness


بزرگى ،عظمت ،زيادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها